آگهی ها

درخواست نیرو

صندلی سالن آرایشگاه

خانه اصفهان
39 روز قبل

اجاره اتاق و صندلی د

پل وحید
45 روز قبل

اجاره صندلی در لای

ارباب
94 روز قبل

به یک نیروی تمیزکار

دروازه شیراز(میدان ازادی)
166 روز قبل

آماده به کار

سابقه کار ۱ سال.اماد

سایر
18 روز قبل

میکروبلیدینگ ابرو ،ل

ارباب
19 روز قبل

آماده همکاری باسال

همه
20 روز قبل

میکاپ کار هستم آماده

خانه اصفهان
31 روز قبل

سلام کار رنگ انجام د

بزرگمهر
45 روز قبل

نیازمند تخت در لاین

دروازه تهران(میدان جمهوری)
52 روز قبل

آماده همکاری با سالن

همه
75 روز قبل

آماده به کار در لاین

همه
79 روز قبل