کلاس ها

کلاس ها

آموزش صفرتاصد اکستنش

131 روز قبل اکستنشن مژه

آموزش ریمو کامل (پاک

131 روز قبل ریموو تتو

آموزش کامل و صفرتا ص

132 روز قبل کاشت ناخن پودر

آموزش ۳ مدل کوتاهی ب

152 روز قبل کوتاهی

مباحث آموزشی شناخ

161 روز قبل رنگ_کاربرمواد

آموزش کاشت مژه تضمین

164 روز قبل کاشت مژه

رزورو های ارزان

آموزش 3 مدل کوتاهی

ورکشاپ کاشت مژه

ریموو تتو

به دنبال کنندگان صفحه تلگرام گیسو بپیوندید
به دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام گیسو بپیوندید