نیاز ب کار

به عنوان دستیار حرفه ای در زمینه رنگ و لایت و کراتین نیاز ب کار دارم ب صورت درصدی کار میکنم

  • کد : 277
  • تاریخ ثبت : 1400/10/07
  • استان : اصفهان
  • شهرستان : اصفهان
  • ناحیه : چهار باغ بالا
  • شماره تماس : 09134749035
  • شرایط : اجاره ای
  • آرایشگر