دستیار شینیونکار

دستیار شینیونکار(نیاز به کار) صرفا فقط برای آماده سازی شنیون نباشه.جهت انجام شینیون جهت بدست آوردن سابقه و تمرین.ساعات ظهر به بعد

  • کد : 282
  • تاریخ ثبت : 1400/11/19
  • استان : اصفهان
  • شهرستان : اصفهان
  • ناحیه : میر
  • شماره تماس : 09131868667
  • شرایط : درصدی
  • آرایشگر